09.02.2010 - Generalforsamling 2010


GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 4/3 - 2010 kl. 19.00

Fristen for emner til dagsordenen er d. 18.02.2010.
Dagsorden udleveres på mødet.
Husk at skrive jer på tilmeldingslisten i klubben.

Følgende bestyrelses poster vil være på valg:
Formand: Per Jørgensen
Sekretær: Annette V. Johansen
Bestyrelsesmedlem: Dan Kyhl
Revisor: