20.09.2012 - klub-graduering den 08/10 2012


Ny dato for klub-graduering 

Klub-graduering er blevet flyttet fra onsdag den 26. september til mandag den 8. oktober 2012

Sidste frist for tilmelding er mandag den 1. oktober 2012